1. Doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu.
 2. W dniu przyjazdu, Goście zobowiązani są dokonać zameldowania i uregulować resztę należności za pobyt.
 3. Wszelkie awarie i usterki powstałe w czasie pobytu w domkach prosimy niezwłocznie zgłosić.
 4. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia przedmiotów będących własnością Gości (np. pieniądze, biżuteria, itp.)
 5. Wynajmujący ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe z jego winy.
 6. Ze względu na drewnianą konstrukcję i bezpieczeństwo przeciwpożarowe, a także komfort mieszkańców, obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów w domkach, oraz zakaz używania sprzętu elektronicznego niestanowiącego wyposażenia.
 7. Po godzinie 20:00 na terenie ośrodka, nie mogą przebywać osoby w nim niezameldowane.
 8. Na terenie całego obiektu obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.
 9. W trosce o bezpieczeństwo Państwa podczas nieobecności, w domku powinny zostać zamknięte wszystkie okna i wyłączony cały sprzęt elektryczny (np. ładowarki do telefonów).
 10. W przypadku wcześniejszego wymeldowania się, Gościom nie jest zwracana różnica w cenie wynikająca z krótszego pobytu.
 11. Właściciele nie ponoszą odpowiedzialności za kontuzje, urazy i wypadki związane z terenem ośrodka.
 12. Dzieci mogą korzystać z placu zabaw tylko pod nadzorem dorosłych.
 13. Domki nie są przystosowane do przyjmowania zwierząt, nawet tych najmniejszych (np. króliki, chomiki, papugi, itp.).
 14. W przypadku przekroczenia ilości osób korzystających z domku (bez zgody i wiedzy właściciela), właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty. W przypadku kiedy właściciel wyrazi zgodę na nocleg dodatkowej osoby, pobierana jest opłata za pobyt tej osoby, w wysokości 30zł / doba.
 15. Przed oddaniem kluczy nastąpi ponowne sprawdzenie wyposażenia i stanu domku.
 16. W trosce o komfort pobytu naszych Gości, w domkach obowiązuje zakaz smażenia ryb i frytek.
 17. Rozpalanie grila na terenie ośrodka dozwolone jest z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz przepisów przeciwpożarowych.
 18. Na terenie ośrodka jest ogrodzony parking niestrzeżony do każdego domku przysługuje jedno miejsce parkingowe.
 19. Dla zapewnienia spokoju upragnionego urlopu i pobytu w naszych domkach, osoby, które w sposób rażący naruszają zasady naszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia obiektu bez zwrotów kosztów (np. bardzo głośna muzyka, wulgarne zachowanie).
 20. W przypadku zgubienia kluczy do domku i pilota do bramy, pobierana jest opłata w wysokości 100zł.
 21. W przypadku rezygnacji zadatek nie jest zwracany.
 22. Wpłata zadatku oznacza zapoznanie się i akceptację powyższego regulaminu.